Javna tribina „Legalizacija bespravno sagrađenih objekata“, koju je organizovalo Ministarstvo održivog razvoja i turizma u saradnji sa Opštinom, održana je u sali Skupštine Opštine Bijelo Polje.

Na javnoj tribini govorili su: Marko Čanović (Generalni direktor Direktorata za razvoj stanovanja), Radmila Lainović (Rukovoditeljka Direkcije za stanovanje), Aleksandra Bošković (Sekretar Sekretarijata za uređenje prostora).

Predstavnik Ministarstva održivog razvoja i turizma Marko Čanović, upoznao je građane sa postupkom legalizacije objekata kao i dokumentacijom potrebnom za pokretanje postupka.

Građani su istakli problem koji imaju sa geodetskim agencijama koje zbog prevelikog obima posla ne mogu da izvrše nove premjere i urade elaborate koji se prilažu uz zahtjev za legalizaciju.

Na pitanja oko produženja roka za podnošenje zahtjeva, građanima je ukazano da produženja roka neće biti i da predaju zahtjeve do 15.jula, u suprotnom neće moći da legalizuju objekte, a biće u obavezi da plaćaju naknadu za korišćenje prostora sve do momenta uklanjanja objekta.