Sajam mlijeka i mliječnih proizvoda otvoren je danas na glavnom gradskom trgu u Bijelom Polju. Sajam ima regionalni karakter, tako da je svoje proizvode izložilo oko 30 poljoprivrednih proizvođača iz Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine.

Kvalitetan i raznovrstan asortiman mlijeka i mliječnih proizvoda na sajmu u Bijelom Polju okupio je i veliki broj građana Bijelog Polja i susjednih opština, koji su imali priliku da kupe ili degustiraju najbolje sireve i druge mlječne proizvode.

Današnji sajam je otvorio Džafer Gusinjac, sekretar Sekretarijata za ekonomski razvoj i preduzetništvo Opštine Bijelo Polje.

-Značaj ovoga sajma može se sagledati kroz više dimenzija, a prvenstvo on nam omogućava neposredan uvid u stanje prehrambenih  i proizvodnih mogućnosti Opštine Bijelo Polje, države Crne Gore i zemalja regiona. Sudjelovanjem izlagača iz više država, on je prerastao okvire lokalne manifestacije i siguran sam da će zahvaljujući odličnoj koncepciji i organizaciji narednih godina privući još više i posjetilaca i izlagača. Zato pozdravljam namjeru i želju organizatora da ova menifetsacija preraste u tradicionalnu , a u tom nastojanju će zasigurno imati podršku lokalne samouprave. Lokalna samouprava ima strateško  opredeljenje da sistematskim budžetskim mjerama dodatno afirmiše potencijale i razvoj sektora poljoprivrede i agroindustrije, pa tako iz godine u godinu kroz program mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede finansijski podržava proizvođače kroz subvencije“, kazao je sekretar Gusinjac, ističući da su ove godine kroz 24 mjere opredijeljena sredstva u iznosu od 210.000 eura za direktnu podršku razvoju tržišne proizvodnje mlijeka.

Bijelo Polje već prepoznaje kao respektabilan organizator i domaćin ovakvi i sličnih manifestacija, i to ne samo u Crnoj Gori, već i u regionu.

Sve izlagače, ali i posjetioce pozdravila je i Sabina Ramović ispred NVO „Kisjele vode“, koja je u saradnji sa NVO ,,Farmeri Vranštice’’i organizovala današnji sajam.

Ramović je podsjetila da je u okviru regionalne manifestacije „Snaga mladih farmera – sajam mlijeka i mliječnih proizvoda“ juče u Tomaševu održana i edukativna radionica na temu „Bezbjednost hrane – higijena muže i prerade mlijeka“ i poručila svim proizvođačima da je zapravo edukacija preduslov uspješnog gazdinstva.

Regionalnu manifestaciju „Snaga mladih farmera – sajam mlijeka i mliječnih proizvoda“ organizovale su nevladine organizacije,,Kisjele vode’’ i ,,Farmeri Vranštice’’, podržala je Stalna grupa za ruralni razvoj u jugoistočnoj Evropi, u okviru projekta Regionalna saradnja i umrežavanje u oblasti poljoprivrede, ruralnog i ekonomskog razvoja prekograničnih područja, koji je finansiran od strane Evropske unije.

Ovaj projekat je podržan i od strane Opštine Bijelo Polje, kroz podsticajne mjere Sekretrijata za ruralni i održivi razvoj i Sekretarijata za ekonomski razvoj i preduzetništvo, sponzori su Turistička organizacija Bijelo Polje, Patent CO i Milka koji su obezbijedili nagradni fond, a projekast je podržala i Pivara iz Nikšića koja je obezbijedila štandove i suncobrane.