U susret proljeću, u zgradi JU Mu­ze­j Bijelo Polje po­či­nje 26. Li­kov­ni sa­lon „Bje­lo­polj­sko li­kov­no pro­lje­će”.

Otva­ra­nje, pro­gla­še­nje i uru­če­nje na­gra­da pred­vi­đe­no je za 21. mart u 19 časova u zgradi Muzeja.

Salon će otvoriti dr Aleksandar Čilikov, istoričar umjetnosti.