Predstavnici Opštine Bijelo Polje odražali su danas sastanak sa predstavnicima programa Romacted na kojem su razmijenjena iskustva u okviru socijalane integracije romske populacije i konstatovali određeni napredak  u realizaciji programa.

Sastanku su u ime Opštine Bijelo Polje prisustvovali menadžer Fahrudin Begović, sekretarka Sekretarijata za kokalnu samoupravu Saida Čikić i rukovodilac Odjeljenja za kancelarije u ovom Sekretarijatu Miloš Kljajević, a u ime programa Romacted Marcos Andrade, regionalni menadžer Romacteda-a Kancelarije u Strazburu, Marina Vasić prestavnica programa Romacted u Strazburu, predstavnici Romacteda u Crnoj Gori Sanja Elezović i Samir Jaha i lokalni facilitator Romacteda Rafet Mulić.

Opština Bijelo Polje ulaže značajne napore sa ciljem poboljšanja uslova za život i obrazovanje pripadnika romske populacije. U lokalnom parlamentu  usvojen je Lokalni akcioni plan koji se onosi na integraciju Roma u društvenu zajednicu, a učešće u pomenutom projektu je jedna od aktivnosti lokalne uprave sa ciljem poboljšanja satusa ove populacije.

Podsjetimo da je Opština Bijelo Polje 17. jula prošle godine potpisala Memorandum o saradnji i razumijavanju u okviru projekta Romacted sa Savjetom Evrope i Ministarstvom za ljudska i manjinska prava.

Ciljevi programa Romacted su jačanje političke volje i podrške lokalnom razvoju kroz izgradnju kapaciteta lokalnih vlasti i efikasnog učešća građana Roma u lokalnim planovima i projektima. Osnaživanje romske zajednice, kako na individualanom nivou(pomoć ljudima koji koriste svoja osnovna prva i unapređuju lične kapacitete i vještine), tako i na nivou kolktiva (pomoć ljudima da se oraganizuju kako bi izarazili interese u rješavanju problema čitavih zajednica. Jačanje posvećenosti institucija, njihovih kapaciteta, znanja i vještina u radu na inkluziji Roma i primjeni koncepta dobre uprave. Ciljne grupe projekta su lokalne javne uprave, izabrani predstavnici i relevantni zvaničnici i romske zajednice na lokalnom nivou.