Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja započelo je 5.novembra realizaciju Programa voće, povrće, mlijeko i mlječni proizvodi za škole, koji ima za cilj poboljšanje prehrambenih navika djece i promociju zdravih stilova života kod najmlađih generacija. Od danas su u taj projekat uključene i dvije osnovne škole iz Bijelog Polja.

„U okviru ovog pilot projekta uključili smo sedam osnovnih škola, djecu od prvog do petog razreda iz Bijelog Polja, Berana, Danilovgrada i Kolašina. Osnovni cilj projekta je formiranje zdravih prehrambenih navika kod djece i smanjenje gojaznosti kod djece školskog uzrasta i smanjenje hrana sa povećanim sadržajem masti i šećera“ - istakla je  Amra Terzić i dodala da danas počinju sa dodjelom voćnog obroka, te da su djeci dijelili jabuke, a u narednom periodu će dijeliti i drugo voće.

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede posjetili su OŠ "Marko Miljanov", kojima se direktorica Jasmina Kalić zahvalila na prilici, što je ova škola odabrana da učestvovati u ovom novom i sjajnom programu.

„Prije 20 dana počela je raspodjela zdrave užine deci od prvog do petog razreda i uključeno  je 457 učenika. Danas smo prisustvovali takvoj aktivnosti u našoj školi. Nastavni kadar vodi računa da kod djece  razvija svijest o zdravom načinu života.  Aktivnosti iz ovog projekta biće nastavljene i  kroz ostala odjeljenja i nadamo se da će i ostale škole biti uključene u  projekat“ - zaključila je Kalić.

Ovaj projekat se u Bijelom Polju realizuje u osnovnim školama "Marko Miljanov" i "Risto Ratković", dok iz Ministarstva poljoprivrede napominju da će se u narednom period sa Vladom Crne Gore i ostalim subjektima, raditi da se u što što većem broju uključe i ostale škole u ovaj projekat i da u krajnjem svi osnovci u Crnoj Gori budu dio ovih važnih aktivnosti.