Veb sajt na kojem će građani moći da prijave slučajeve korupcije i informišu se o borbi protiv korupcije počeo je juče sa radom. 

Nevladina organizacija “Euromost” je pokrenula projekat pod nazivom: “Budi aktivan građanin protiv korupcije”, u sklopu kojeg je predviđeno pokretanje veb portala i aplikacije, a koji finansira Opština Bijelo Polje kroz raspodjelu sredstava za finansiranje projekata u oblasti borbe protiv korupcije na lokalnom nivou.

“Građani će moći da se informišu o postojećim mehanizmima za borbu protiv korupcije u Crnoj Gori, o inovativnim programima prevencije korupcije, koji se primenjuju u našoj i drugim državama, o ilustrativnim slučajevima korupcije iz zemlje i inostranstva, kao i svim dešavanjima i aktivnostima Vlade Crne Gore, državnih i lokalnih institucija, kao i civilnog sektora u ovoj oblasti” – saopšteno je iz NVO Euromost.

Više informacija možete saznati na sajtu: https://www.budiaktivanprotivkorupcije.me/