Služba zaštite i spašavanja i nadležne inspekcije Opštine Bijelo Polje podnijeće krivične prijave zbog izazivanja požara većih razmjera i ugrožavanja sigurnosti i izazivanja opasnosti u svakom od dosadašnjih i budućih slučaja paljenja na otvorenom, odlučeno je na sastsnku Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje.

U ranijem periodu podizanje krivičnih prijava nije bila praksa Službe zaštite, ali se, mora stati na put onima koji ugrožavaju sigurnost ostalih građana i imovine.

“Obzirom da preventivni rad i djelovanje ne daju rezultat moraćemo represivno da djelujemo. Za svaki naredni požar podnijećemo krivične prijave protiv vlasnika imanja na kojima se on desio. Upozoravali smo ljude da njihove radnje mogu da izazovu požare širih razmjera, ugrožavanje sigurnosti i izazivanje opšte opasnosti, ali naš apel nije urodio plodom i moraćemo da podnosimo krivične prijave" - stoji u saopštenju Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje