Danas je počela četvoromjesečna obuka za pet polaznica radionice za izradu HTZ opreme u okviru projekta ,,Norveška za vas“ .

Koordinator projektnog Tima Opštine Bijelo Polje Samedin Agović kazao je da su polaznice izabrane na javnom konkursu Zavoda za zapšljavanje u Bijelom Polju.

„Opština Bijelo Polje je dobila je grant od Vlade Kraljevine Norveške u iznosu od 18.876,50 eura za ovaj projekat koji pored ove obuke predviđa i nabavu 4 specijalizovane industrijske mašine. Opština Bijelo Polje snažno podržava ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom u skladu sa Zakonom zaštiti od diskriminacije lica sa invaliditetom, a kako bi žene sa invaliditetom dobile ravnopravan tretman na tržištu rada“ – kazao je Agović.

On je podsjetio da će pet polaznica obuke dobijati mjesečnu nadokanadu u iznosu od 15% prosječne bruto plate u Crnoj Gori.

“Značano je napomenuti da će tri od pet polaznica dobiti radni angažaman na godinu dana s mogućnošću produžetka angažmana. Koristim priliku da se još jednom zahvalim Vladi Kraljevine Norveške koji su kroz projekat ,,Norveška za vas“ pomogli Opštinu Bijelo Polje i Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj koji je dobio ovaj grant kao subjekt poslovanja” – kazao je Agović.

MS Eduko organizacija je dobila posao na tenderu Sekretarijata za preduzetništvo i ekonomski razvoj Opštine Bijelo Polje. Nakon završene obuke polazanici koji upješno polože ispit dobiće serifikate o završenoj obuci.

“Koleginica Semija Hubanić i ja ćemo se potruditi da u okviru 320 časova praktične i 80 časova teorijske nastaveprenese znanja i vještine u izradi HTZ opreme. Nadam se da će polaznice biti osposobljene za rad “ – kazala je Nadežda Ćetković.

Polaznica obuke Svetlana Kovijanić je istakla da je jedna od pet polaznica obuke za izradu radne uniforme.

“Imam radnog iskustva u šivenju, ali sam se prijavila da usavršim dodatno ovaj dio posla i da po završenoj obuci dobijem sertifikat” – kazala je Kovijanić.