Na javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija za 2020. godinu prijavilo se 49 organizacija, a ne preliminarnoj listi našlo se njih 15, saopštio je za Radio Bijelo Polje predsjednik Komisije, Ernad Suljević.

On je istakao da ta lista još uvijek nije konačna, jer se mora ispoštovati period žalbe, koji traje osam dana od dana objavljivanja preliminarnih rezultata.

“Zaista je veliki broj organizacija aplicirao i to sa jako kvalitetnim projektim prijedlozima, tako da je tražena podrška u visini od oko 220 000 eura. Međutim, s obzirom da je budžetom predviđeno 50 000 eura za finansiranje tih projekata, nije mogao svaki biti odobren. Sačekaćemo da prođe period žalbe, razmotrićemo pritužbe, a tek nakon toga donijeti konačnu odluku”, kazao je Suljević.

Suljević je podsjetio da su javnim konkursom jasno bile definisane prioritetne oblasti od javnog interesa za finansiranje projekata u 2020. i to su Turizam, poljoprivreda i ruralni razvoj; Zaštita osoba sa invaliditetom i marginalizovanih grupa; Mladi, sport, kultura i rodna ravnopravnost; kao i Socijalna i zdravstvena zaštita usljed virusa Covid 19.

“Najviše sredstava, kao i ranijih godina, biće opredijeljeno za finansiranje projekata koji se tiču zaštite lica sa invaliditetom, preko 12 000 eura, što je oko 25% od ukupnog iznosa. Međutim, nijesmo zanemarili ni ostale oblasti, tako da je za svaku odobren bar po jedan projekat”, naglasio je predsjednik Komsije za za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija.

Saopštio je i da će biti objavljena i bodovna lista.

„Želimo da budemo potpuno transprantni, tako da će javnost imati uvid i u bodovno stanje“, dodao je Suljević.

Podsjetio je i da je konkurs bio raspisan još 18. novembra, trajao je 30 dana, a pravo prijave imale su nevladine organizacije koje su registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u Bijelom Polju.

Radio Bijelo Polje