Rekonstrukcija puta Gubavač-Bistrica počeće najkasnije u septembru, saopšteno je na sastanku koji je, na inicijativu potpredsjednika Vlade za regionalni razvoj i ministra kapitalnih investicija Ervina Ibrahimovića, juče organizovan od strane Uprave za kapitalne projekte (ranije Uprava javnih radova) organizovan, a u cilju prevazilaženja problema u realizaciji rekontrukcije ovoga puta u opštini Bijelo Polje.

Ministarstva kapitalnih investicija prisustvovao državni sekretar Admir Šahmanović.

Pored državnog sekretara Šahmanovića i predstavnika Uprave za kapitalne projekte sastanku su prisustvovali predstavnik Opštine Bijelo Polje, predstavnik MZ Bistrica te predstavnici privrednoh društava neposredno uključenih u izvodjenje radova na realizaciji projekta i to Štrabag DOO, Crnogorski Telekom AD i Ramel DOO.

"Na sastanku je dogovorena dinamika izvođenja radova na postavljanju telekomunikacionih i elektro instalacija, što je obaveza Telekom AD i Ramel DOO, a koja bi trebala da omogući da izvodjač radova, Štrabag DOO, najkasnije početkom septembra počne sa izvođenjem radova na rekonstrukciji puta", saopšteno je iz Ministarstva kapitalnih investicija.

Državni sekretar Admir Šahmanović zahvalio se prisutnima što su pristali da se sastanu po ovom pitanju, izrazio zadovoljstvo tokom i zaključcima sastanka i pozvao predstavnike kompanija uključenih u realizaciju projekta rekonstrukcije puta Gubavač - Bistrica da ispoštuju dogovorenu dinamiku kako bi u što skorijem roku počelo izvođenje glavnih građevinskih radova.

U MKI podsjećaju da je prilikom zvanične posjete Opštini Bijelo Polje potpredsjednik Vlade za regionalni razvoj i ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović obišao put Gubavač – Bistrica kako bi se neposredno upoznao sa problemima sa kojima se gradjani bistričkog kraja susrijeću zbog kašnjenja u realizaciji tog projekta a nakon toga upoznao Vladu o tim problemima i zatražio hitno iznalaženje modela za njihovo rješavanje.