Nevladino udruženje penzionera iz Bijelog Polja raspisalo je tender za izbor izvođača radova za izgradnju tri stambena objekta u tom gradu.

Kako je navedeno, objekti će se graditi na KO Ravna Rijeka, u mjestu Ribarevine. Procijenjena vrijednost radova je 360.000 EUR sa PDV-om, dok je rok izgradnje 335 dana.

Ponude se dostavljaju najkasnije do 10. oktobra do 10 sati. Njihovo javno otvaranje održaće se istog dana u 13 časova.

Više informacija na https://me.ekapija.com/news/3844761/raspisan-tender-za-izgradnju-tri-stambena-objekta-za-penzionere-u-bijelom-polju