Komisija za  raspodjelu sredstava  za podršku ženskom preduzetništvu raspisala je javni poziv za finansiranje projekata namijenjenih za podršku ženskom preduzetništvu u 2022.godini za šta je predviđeno 100.000 eura.

“Pozivaju se nezaposlene žene i žene preduzetnice koje posluju najduže godinu dana prije objavljivanja ovog Javnog poziva, koje žele da pokrenu ili unaprijeđuju sopstveni biznis, a imaju prebivalište u Bijelom Polju, da dostave svoje prijave na Javni poziv” – stoji u saopštenju.

Sredstva predviđena budžetom  Opštine Bijelo Polje raspodjeljuju se za biznis planove koji doprinose ostvarivanju utvrđenih ciljeva u strateškim dokumentima, programima i planovima Opštine, a kojima se naročito: podstiče ekonomski razvoj opštine, podstiče razvoj poljoprivrede i ruralnog područja (unapredjenjem voćarstva, povrtlarstva, stočarstva, realizacijom programa na ruralnom području koji doprinose turističkom razvoju grada, podstiču razvoj organske poljoprivredne proizvodnje i sl.), stvaraju uslovi i podstiče razvoj turizma i zanatstva, doprinosi afirmaciji i valorizaciji kulturnog potencijala, tradicije i kulturne posebnosti opštine, podizanja nivoa  kulture i očuvanja kulturne baštine, doprinosi razvoju sporta i fizičke kulture, doprinosi očuvanju i zaštiti životne sredine.

Više detalja o Javnom pozivu možete saznati ovdje.