Na drugoj sjednici Skupštine opštine Bijelo Polje, izabrani su predsjednici i članovi skupštinskih radnih tijela.

Glasovima većine odbornika za predsjednika Odbora za izbor i imenovanje, izabran je Abaz Dizdarević, dok su za članove imenovani Amer Smailović, Adnan Striković, Vaso Obradović i Andrija Delić.Predsjednik SO, Ernad Suljević, napomenuo je da je prilikom predlaganja predsjednika i članova tog tijela vodio računa da budu iz različitih političkih partija.

“Tri člana su iz reda vlasti, a dva iz reda opozicije” - istakao je Suljević.

Nakon pauze, na prvoj sjednici Odbora za izbor i imenovanja sastavljen je predlog za izbor predsjednika i članova stalnih radnih tijela Skupštine.

Za predsjednicu Odbora za Statut i propise izabrana je Vesna Pavićević, dok su  članovi Vera Medojević, Mirsada Bošnjak, Mitar Radović i Nikola Raosavljević.

Asmir Pućurica na čelu je Odbora za finansije, privredu i razvoj, a za članove su imenovani Elsan Trubljanin, Mujo Vreva, Vaso Obradović, Dražen Petrić.

Novi predsjednik Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno-stambenu djelatnost je Elvir Zvrko, dok su članovi Jasmila Hot, Ernad Suljević, Radovan Rakočević i Hajrudin Bučan.

Na čelu Odbora za društvene djelatnosti biće Jasmina Kalić, a među članovima su  Gordana Knežević, Admir Hasić, Jelenka Andrić i Bojana Furtula.

Izabran i novi Odbor za međuopštinsku, međunarodnu saradnju i evropske integracije na čijem je čelu  Marko Ljujić, a članovi su Damir Mustajbašić, Elza Numanović, Jasmin Ćorović, Bojana Popović.

Dževad Omerović je izabran za predsjednika Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova, a članovi tog tijela su Vera Medojević, Adnan Striković, Amer Smailović, Marko Đukić, Vladimir Perišić i Zoran Bošković.

Za predsjednicu Savjeta za zaštitu životne sredine izaberana je Suada Zoronjić, kao i članovi Demir Mulić, Mujo Mahmutović, Jasmin Ćorović, Elsan Trubljanin, Miloš Šaponjić i Mevlida Ćatović.

Na čelu Odbora za osobe sa invaliditetom biće dr Admir Hasić, dok su članovi Una Lješnjak, Eldina Džogović, Miloš Šaponjić i Neđeljko Bulatović.

Aleksandar Obradović imenovan je za predsjednika Savjeta za predstavke i pritužbe, a članovi tog tijela su Jasmina Kalić, Ernad Suljević, Bojana Popović i Lejla Softić.

Na čelu Savjeta za rodnu ravnopravnost biće Almasa Rizvanović, a za  članove su izabrani Sanja Bojović, Elha Striković, Stefan Madžgalj, Dijana Kovačević, Miodrag Pajović i Mirsada Bošnjak.

Na današnoj sjednici SO podržan je i Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku predsjednika Opštine od 14.12.2022. godine, a koja se odnosi na razrješenje Ernada Suljević sa mjesta potpredsjednika Opštine, nakon što  je podnio ostavku na to mjesto, zbog prelaska na novu funkciju.