Opština Bijelo Polje pokrenula je postupak zaštite rijeke Ćehotine i proglašenje njenog toka zaštićenim područjem na dijelu toka koji prolazi kroz njenu teritoriju, kazao je Radiju Crne Gore sekretar Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj Jasmin Ćorović.

Rijeka Ćehotina cijelim svojim tokom plijeni ljepotom , neki djelovi su postali atrakcija za putnike koji, novim regionalnim putem, kroz Bliškovo,Vodno, Vrulju putuju prema Pljevljima, te mjesta za turističke rute koje su sve brojnije poslednjih godina. Sve su to razlozi, naravno, uz one ekološke, zbog kojih je Opština Bijelo Polje pokrenula postupak proglašavanja Ćehotine zaštićenim područjem, na svojoj teritoriji“, kazao je Ćorović ,napominjući da su za tu inicijativu interesovanje pokazali i NVO “Eko-tim” te TNC I WWF Adrije.

Nešto ranije Opština Pljevlja je pokrenula je sličnu inicijativu na djelu rijeke koji protiče kroz njihovu teritoriju.

“Inicijativa za zaštitu Ćehotine, rezultat je saradnje pomenutih Nevladinih organizacija i ona je dio višegodišnje kampanje za zaštiti rijeka Jugoistočne Europe koju je organizacija TNC. Pokrenuta je u saradnji s lokalnim partnerima u Crnoj Gori, Srbiji, BiH, Hrvatskoj, Sjevernoj Makedoniji ”, ističe Ćorović.

Ćorović podsjeća da zaštitom rijeka i regiona uopšte, kroz koji protiču rijeke prelazeći državne granice, omogućavamo razvojne šanse koje bi uz kvalitetnu valorizaciju omogućile dugoročnu dobrobit za stanovnike koji žive na tom područjua kojih je,nažalost, sve manje.

Rijeka Ćehotina duž svog toka od 125 kilometara je uglavnom pitka, svakodnevno služi za napajanje stoke, a u ljetnjem periodu za navodnjavanje okolnih imanja.

“Studiju zaštite prirodnog dobra – izvorište i vodotoka rijeke Ćehotine koja se nalazi na teritoriji opštine Bijelo Polje će izraditi Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore, sa kojom je, Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj sklopio ugovor o saradnji. Dio sredstava za izradu Studije će pokriti donacija WWF Adrije, TNC-a i Eko-tima a ostatak sredstava će se pribaviti iz opštinskog budžeta", kazao je Ćorović.

Zaštitu gornjeg toka Ćehotine pokrenula je i Opština Pljevlja, a postoje inicijative tamošnjih udruženja i NVO za planskim ulaganima kako bi najatraktivnije zone bile, uz svu raskoš koju je priroda stvorila,dobili dodatne sadržaje u cilju privlačenja i zadržavanja turista.