Mjera 3 IPARD II Programa koja se realizuje kroz V Javni poziv predstavljena je juče u Bijelom Polju zainteresovanim privrednicima, koji su potencijalni korisnici ove Mjere i upisani su u Centralni registar privrednih subjekata (CRPS), uključujući i kooperative. 

Prisutni su informisani da kroz ovaj poziv, koji je objavljen 06. februara i trajaće do 06. marta, crnogorskim privrednicima je na raspolaganju oko 5,56 miliona eura uz podršku 75% iz fondova EU za investicije kojima će unaprijediti proizvodnju u skladu sa evropskim standardima. Prihvatljivi troškovi kroz Mjeru 3 kreću se od 40.000 eura do 1.500.000 eura.

Predstavnici Ministarstva informisali su prisutne o detaljima koji se odnose na zahtjeve za dodjelu podrške, neophodnoj dokumentaciji, propisanim standardima za korisnike i investiciju, ekonomskoj održivosti projekata i drugom. Takođe, ovom prilikom privrednici su upoznati sa mogućnošću avansnog plaćanja u iznosu do 50% odobrene podrške, kao i mogućnost faznog plaćanja, što je pozdravljeno od prisutnih sa konstatacijom da već uviđaju buduće benefite od ovog modela plaćanja.

Privrednici su tokom prezentacije tražili pojašnjenja od predstavnika Ministarstva kako da uspješno pripreme prijave za ovaj poziv, kao i dodatna pojašnjena budući da ovim javnim pozivom nijesu podržane investije u izgradnju i rekonstrukciju objekata.

Prisutni su upoznati da pravo na dobijanje sredstava podrške mogu ostvariti korisnici koji najkasnije do konačne isplate sredstava podrške imaju objekat registrovan u Centralnom registru odobrenih odnosno registrovanih objekata shodno važećem Zakonu o bezbjednosti hrane sa instaliranim kapacitetom proizvodnje i to:

-    u sektoru prerade mlijeka sa minimalnim kapacitetom dnevne prerade od 500l mlijeka;

-    u sektoru prerade mesa: klanice sa minimalnim kapacitetom dnevnog klanja (8 radnih časova) od deset grla goveda ili 20 grla svinja ili 30 grla ovaca ili koza ili 3.000 komada živine, ili prerada mesa sa minimalnim kapacitetom godišnje prerade od 10t;

-    u sektoru proizvodnje vina sa minimalnim godišnjim kapacitetom od 2.000l vina;

-    u sektoru prerade maslina sa minimalnim godišnjim kapacitetom prerade od 500kg;

-    u sektoru prerade ribe i akvakulture sa minimalnim kapacitetom godišnje prerade od 5t;

-    u sektoru voća, povrća i ratarskih kultura (uključujući žitarice, gljive, pečurke, aromatično i ljekovito bilje) moraju imati pogone za preradu registrovane u Registru objekata prema važećem Zakonu o bezbjednosti hrane.

Prihvatljivi troškovi iz ovih sektora odnose se na pripremu projekta i tehničke dokumentacije, publicitet, informacione i komunikacione aktivnosti, izgradnju i/ili rekonstrukciju, te opremu, mašine i uređaje. Podrška iznosi do 50% od ukupno prihvatljivih troškova po projektu, a dodatna sredstva od 10% mogu se dodijeliti za dio prihvatljivih/odobrenih troškova koji se odnosi na upravljanje otpadom, nusproizvodima, prečišćavanje otpadnih voda i iskorišćavanje otpada.

Pored promotivnog matrijala i lifleta koji su podijeljeni prisutnima, predstavnici Ministarstva upoznali su prisutne da sve potrebne obrasce koji se odnose na  apliciranje po osnovu ovoj javnog poziva mogu preuzeti sa internet stranice www.gov.me/ipard.  

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede