U cilju unapređenja pristupa uslugama socijalne zaštite, Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju „Tisa“ otvorio je vrata i za korisnike od preko 27 godina.

Kako je saopštio direktor DC „Tisa“ Ensad Omerović, pružanje usluga osobama sa invaliditetom starijim od 27 godina omogućeno je zahvaljujući projektu „Zajedničkom akcijom do bolje usluge“, koji realizujuu saradnji sa Udruženjem za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama iz Novog Pazara, a koji je dio programa prekogranične saradnje Crna Gora Srbija.

-Riječ je o pilot projektu 27+, u okviru kojeg osobama sa invaliditetom starijim od 27 godina pružamo usluge u našem centru i to kroz organizovanje rada u drugoj smjeni, od 15 do 19 časova. Centru za socijalni rad uputili smo zahtjev i obavještenje o pokretanju ove nove usluge, kako bi oni izdali rješenja potencijalnim budućim korisnicima. Sproveli smo istraživanje i analizom jeutvrđeno da i te kako postoji potreba za ovakvim vidom usluge. U saradnji sa lokalnom samoupravom i resornim ministarstvom pokušaćemo da iznađemo način, kako bi ovaj centar nastavio sa radom i po završetku projekta kaže Omerović i dodaje da je planirano da pilot projektom bude obuhvaćeno 15 korisnika starijih od 27 godina, a trenutno se pružaju usluge za jedanaest korisnika.

On napominje da 11 korisnika kojima se sada pružaju usluge u Dnevnom centru, devet je njih koji su ranije bili u „Tisi".

-Naši bivši korisnici, kao i njihovi roditelji, bili su obradovani ponovnim dolaskom u „Tisu". Uposlili smo i njegovateljicu, defektloga, psihologa, a obezbijeđen je i prevoz od njihovih kuća do Dnevnog centra i nazad. Primjenjuje se i određeni plan i program rada, sa fokusom na radno-okupacione terapije, a uz hidromasaže u bazenu, te rekreativne aktivnosti, kaže Ensad Omerović i ističe da je ovo samo još jedna potvrda da DC „Tisa" kontinuirano radi na poboljšanju kvaliteta života djece i mladih sa smetnjama u razvoju, kao i osoba sa invaliditetom.

Izvor: DN Dan