Ženski odbornički klub za kopredsjednice izabrao Gordanu Knežević i Kristinu Damjanović, a za sekretarku Sanju Bojović.

Na prvoj sjednici Ženskog kluba u Skupštini Bijelo Polje, izabran je kolegijum koji čini 12 odbornica, predstavnica svih odborničkih klubova u Skupštini Opštine.

Predsjedavajuća Vesna Pavićević je kazala da će Ženski klub sve odluke donositi jednoglasno, kao što je to slučaj na državnom nivou.

"Bavićemo se svim pitanjima i naš cilj je borba za ženska prava i prava djece, i pomjeranja granica u smislu pomjeranja instituta na državnom i lokalnom nivou, gdje bi žene zauzele veći broj mjesta na mjestima odlučivanja”, kazala Pavićević, podsjećajući da će sve odluke donositi konsenzusom, kao na državnom nivou.

Odbornica Suada Zoronjić je poručila da je njihov cilj da doprinesu realizaciji značajnih projekata, s obzirom na to, da prvi put Skupština Opštine ima Ženski odbornički klub.

“Nadam se da ćemo raditi po uzoru na Ženski poslanički klub koji je bio u prošlom sazivu, i to je bila jedina svijetla tačka predhodnog saziva Skupštine. Sigurna sam da će sve žene ovde biti usaglašene, da će sve probleme rješavati u interesu građana i bez partijskih odvajanja”, istakla je Zoronjić.

Podršku Ženskom odborničkom klubu uputila je sekretarka Skupštine Opštine Ajsela Pačariz.

U ime Građanske alijanse koja je inicijator formiranja Ženskog kluba u Skupštini CG, pa i lokalnog, formiranje Kolegijuma pozdravio je Pavle Čupić.