Opština Bijelo Polje prva je u nizu lokalnih samouprava u Crnoj Gori koje su počele da rade na participativnom budžetiranju sa aspekta rodne ravnopravnosti i zaštite životne sredine.

Kroz trodnevnu radionicu organizovanu i sprovedenu u saradnji sa kancelarijom Nacionalnog demokratskog instituta (NDI) u Crnoj Gori, predstavnici i predstavnice nadležnih sekretarijata, uprava i kancelarija, odbornice Skupštine opštine, kao i predstavnice kancelarije predsjednika Opštine, unaprijedili su svoja znanja i razvili planove i aktivnosti koji bi mogli da budu dio opštinskog budžeta za narednu godinu."U okviru radionice predstavljeni su ključni aspekti, mehanizmi i korisini alati za implementaciju budžetiranja iz oblasti rodne ravnopravnosti, klimatskih promjena i zaštite životne sredine, što će biti glavni fokus planiranih aktivnosti" - saopštili su iz Nacionalnog demokratskog instituta.

Opština Bijelo Polje ostaje otvorena za učešće građana i građanki u planiranju razvojnih politika i prioritiziranju problema čije bi rješavanje unaprijedilo kvalitet života cjelokupne zajednice.