Opština Bijelo Polje realizovala je projekat nabavke i ugradnje ekološki prihvatljivih prečišćivača za vazduh koji su prije nekoliko dana instalirani na postrojenju za toplifikaciju u prostorijama Višeg i Osnovnog suda u Bijelom Polju.  

Nabavka i ugradnja ciklona i prateće opreme u kotlarnici koju koriste Sud i Opština Bijelo Polje dio je projekta koje Opština Bijelo Polje preko resornog Sekretarijata sprovodi u okviru unapređenja i zaštite kvaliteta vazduha u Bijelom Polju.

-Glavni cilj nam je da prečišćavanje vazduha od najvećih izvora polutanata svedemo u za to prihvatljive ekološke evropske i međunarodne standarde, kazao je Armin Sijarić, sekretar Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj.

On je dodao da je u ovoj godini predviđeno Budžetom ugradnja filtera za objekte javnih institucija Osnovni i Viši sud, zgradu tužilaštva- 2 kotla na čvrsto gorivo svaki snage po 300 KW, ukupno 600 kW, gdje će biti ugradjeni filteri – cikloni prečišćivača po evropskim standardima, zaključio je Sijarić.

- Cikloni  sa ventilatorom i kotlovskom regulacijom predviđeni su za ugradnju na kotlove za čvrsto gorivo pripremljene za njihov prihvat. Namijenjeni su za usisavanje izduvnih gasova te izdvajanje čvrstih čestica. Radom kotla (ventilatora) te zaštitnom pumpom i pumpom grijanja upravlja kotlovska regulacija te ugradnjom ciklona, ventilatora i kotlovske regulacije smanjuje se potrebna visina dimnjaka za razliku od slučaja kada je kotao spojen direktno na dimnjak. Izrađeni su iz visokokvalitetnih materijala te zaštićeni temeljnom bojom, bimetalnom zaštitom od pregrijavanja istakao je predstavnik izvođača mr Božo Zejak diplomirani mašinski inženjer i dodao da ovaj vid javne nabavke nije lako sprovesti obziron da se svu svi potrebni elementi naručuju iz Češke Republike.

- Moram napomenuti da smo stigli na nabavimo sva potrebna 8 segmenta ovog uređaja jer je velika potražnja za istim u zemljama EU i da iste ugradimo na početku grijne sezone u Bijelom Polju. Ciklon C je namijenjen filtriranju čvrstih čestica iz dimnih gasova, sadrži potpuno autonoman automatski sistem kontrole, posudu za pražnjenje i sl. i ovom instalacijom ćemo osigurati smanjenje emisije PM 2.5 i PM 10 čestica u vazduh za prihvatljiv nivo po preporuci SZE. Korisnicima je održana kratka obuka, dodijeljeno korisnično uputstvo, istakao je Zejak.

Ukupna cijena ugovorenih radova, bez uračunatog poreza, iznosila je 32.490,00 €.

Osim ovih aktivnosti u maju 2024. godine u saradnji sa ambasadom Republike Njemačke će se realizovati energetske efikasnosti - investicija zamjene kotlova i bravarije u OŠ ‘’Risto Ratković’’, planirana je zamjena kotla na biomasu, što će značajno doprinijeti poboljšanju kvaliteta vazduha u našem gradu.