Predsjednik Opštine Bijelo Polje Aleksandar Žurić i direktor Direkcije javnih radova Crne Gore Žarko Živković obišli su danas radove na rekonstrukciji mosta Nikoljac, koji su intenzivno započeti 4. aprila, a očekuje se da budu završeni u septembru.

Ukupna vrijednost ovih radova iznosi oko 900 hiljada eura, koje će isfinansirati Direkcija javnih radova, sa određenim učešćem i Opštine Bijelo Polje.

Predsjednik Žurić ističe da će most biti proširen još za dva metra, tako da će njegova širina iznositi 11, 30 metara, imaće dvije kolovozne trake, ukupne širine 6, 5 metara, i dva trotoara širine dva metra.

- Sa gospodinom Živkovićem smo danas potvrdili da će rok za završetak radova biti ispoštovan. Svi aspekti mosta su poboljšani, novi će biti ljepši, veći i postaće obilježje našeg grada, kazao je predsjednik Žurić.

Direktor Direkcije javnih radova Crne Gore Žarko Živković kaže da je zadovoljan dinamikom izvođenja radova na mostu i vjeruje da će radovi biti završeni u roku.

- Trenutno se izvode radovi na sanaciji kompletnog mosta. Radi se na armiranju betonske ploče, poslovi na lučnim nosačima, a odrađen je i veliki posao na infrastrukturi prilaznih saobraćajnica sa desne strane Lima, gdje će se praviti kružna raskrsnica i imaćemo četiri ulice koje će se ulivati u nju, kazao je Živković.

Završetak radova u roku na ovom objektu obećavaju i radnici. Jedan od njih Sadik Hamidović ističe da se, i pored velike vrućine, radi “udarnički”.

- Veoma je toplo, ali smo svjesni da moramo da završimo ovaj objekat u roku i gledamo da to i ispoštujemo. Radimo punom parom, kaže Hamidović.

Osim ovog mosta, Direkcija javnih radova Crne Gore i Opština Bijelo Polje realizovali su i druge projekte. Direktor Živković ističe da će Direkcija javnih radova Crne Gore, kroz kapitalni budžet, uložiti oko dva miliona eura za projekte u Bijelom Polju u 2012. godini.

- Već smo izdvojili sredstva za završetak Doma zdravlja, sredstva za most Nikoljac, završili smo asfaltiranje nekoliko gradskih saobraćajnica tokom proljeća, a treba najaviti i poslove na izgradnji novog dječjeg vrtića u ulici Lenke Jurišević. Takođe, želim da najavim da ćemo krajem godine započeti radove na izgradnji osnovne škole “Dušan Korać”, najavio je Živković.

Pored ovih kapitalnih investicija, predsjednik Žurić ističe i to da će Direkcija javnih radova Crne Gore možda biti nosilac projekat izgradnju bazena zatvorenog tipa, koji bi mogao biti započet iduće godine, na lokalitetu pored Doma zdravlja.