Predsjednik Opštine Bijelo Polje Aleksandar Žurić i ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović istakli su da je u Nacrtu Zakona o komunalnoj policiji predviđeno kvalitetnije i efikasnije obavljanje poslova ovog organa.  

Povodom Nacrta Zakona o komunalnoj policiji, danas je u Bijelom Polju održan okrugli sto na kojem su prisustvovali predstavnici opština sa sjevera Crne Gore.

Predsjednik Opštine Bijelo Polje Aleksandar Žurić ističe da je Zakon o komunalnoj policiji jedan od najvažnijih akata od interesa za lokalne samouprave i ostvarivanje njihovih osnovnih funkcija.

- Dosadašnja rješenja i zakoni o lokolanoj samoupravi koja se odnose na službu komunalne policije pokazala su se nedovoljnim i nepreciznim, što je imalo za posljedicu nedoumice u primjeni više materijalnih propisa koji tretiraju inspekcijski nadzor postupanja službenika komunalne policije. Ovo su i bili razlozi koji su opredijelili Zajednicu opština Crne Gore da umeđuvremenu pripremi brošuru „Komunalna policija u mojoj opštini“, koja je na jednom mjestu obuhvatila sve propise koje u svom radu primjenjuje ova služba i na taj način pomogla lokalnim samoupravama i službenicima komunalne policije da jednostavnije postupaju do donošenja ovoga zakona. Naš postavljeni cilj u prilagođavanja postavljenim zadacima Evropske unije fokusiran je na oblast reforme komunalne uprave kao osnovnog stuba demokratskih promjena, kazao je predsjednik Žurić ističući da korz ovaj dokument treba da se doprinese uspostavljanju transparentne, funkcionalne uprave na centralnom i lokalnom nivou koja je orjentisana prema postulatima pravne države i koja je bliska građanima i njihovoj funkciji.

Ministar Brajović ističe da je osnovna namjera ovog Nacrta da se poboljša rad komunalne policije, normira Zakon i da se riješe dileme između komunalne policije i inspekcijskih organa.

- Međutim, ne treba očekivati čudo od novog zakona, ali treba očekivati dosledniju primjenu zakona, korektnije ponašanje i angažovanije ponašanje komunalnih policajaca koji će u tom smislu donijeti i značajnu prednost i efikasnost lokalnih samouprava, kazao je Brajović.

Organizator javne rasprave u Bijelom Polju je Zajednica opština Crne Gore, Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore i Opština Bijelo Polje.