Predsjednik Opštine Bijelo Polje Aleksandar Žurić juče je sa saradnicima obišao Elektroekonomsku srednju školu i Gimnaziju, sa kojima je Opština imala zajedničke projekte u proteklih godinu dana. Ove dvije škole su iskoristile raspust da odrade dobar dio građevinskih radova na školama i sređivanje enterijera i potrebnog mobilijara, kako bi školsku godinu, koja počinje u ponedjeljak, spremno dočekali.

- Direktori Milko Kovačević i Miloš Marić se domaćinski ponašaju prema ovim unstitucijama. Oni su u proteklih godinu dana obezbijedili preko pola miliona eura investicije u ove dvije škole. Osim građevinskih radova, uređenja enterijera i nabavke potrebnog mobilijara, u Elektroekonomskoj školi je završena sportska sala, a u Gimaniziji su u toku radovi. Opština je učestvovala u sufinansiranju svih ovih projekata, jer takav odnos, takva inicijativa, zdravi projekti i inbteresovanje onih koji rukovode tim institucijama zavređuju pažnju lokalne samouprave, iako naše ingerencije u obrazovnom sistemu nijesu direktne, ali je to sve u korist građana Bijelog Polja i sportski kompleksi koji su napravljeni kod ovih škola, biće od koristi i građanima koji žive u naseljima u blizini ovih škola, kazao je predsjednik Žurić.