Predsjednik Opštine Bijelo Polje Aleksandar Žurić danas je organizovao sastanak sa predsjednikom  Odbora direktora Investiciono razvojnog fonda Crne Gore Draganom Lajovićem, vlasnikom farme Franca Hilmijom Francom i potencijalnim farmerima, povodom projekta „Kooperacije farmi sa Mesnom industrijom Franca“.

Grejs period za ovu kreditnu liniju je dvije godine, periodom povraćaja pet godina, a kamatna stopa od 4% će biti djelimično subvencionirana iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Predsjednik Žurić smatra da će kroz ovaj projekat uspjeti da se riješi nekoliko ključnih problema u Bijelom Polju, prvenstveno nezaposlenost, te da će kroz dogovore i projekat uspjeti da iskoriste prirodne resurse.

- Investiciono razvojni fond nam je i ovom prilikom bio izvanredan partner, prvenstveno zbog toga što i oni dobro osjećaju puls sjevera Crne Gore i probleme sa kojima se ovdje suočavamo. Zahvaljujući tome, možemo reći da smo patentirali jedan novi projekat, novi proizvod koji će uskoro biti objavljen i koji bi trebalo pozitivno da utiče na kompletnu privrednu sferu u Bijelom Polju, kazao je predsjednik Žurić.

Dragan Lajović naglašava da je ambicija da kompanija Franca, poljoprivredni proizvođači, lokalna samouprava, Investiciono razvojni fond i Ministarstvo poljoprivrede ulažu u sistem koji će pokazati da je moguće svojevrsno javno-privatno partnerstvo podržati kreditnom linijom koja je dizajnirana sa ambicijom da poljoprivredni resursi sjevera Crne Gore budu stavljeni u maksimalnu funkciju.

- Da sve ono što su tržišno valorizovani proizvodi, preko kompanije Franca, uz kreditno-garantnu šemu Investiciono razvojnog fonda, realizujemo na zadovoljstvo svih učesnika u projektu. Svi ćemo brinuti o onima koji ispunjavaju uslove za ovu kreditnu liniju, kazao je Lajović.

Vlasnik farme „Franca“ Hilmija Franca, kaže da će u početku biti formirano pet do sedam farmi, da će njegova kompanija formirati četiri otkupne stanice, koje će omogućiti otkup viška stoke.

- Farme koje ne budu mogli da održe farmeri, preuzeće naša kompanija koja će preuzeti i vraćanje sredstava u narednih sedam godina, nakon čega se farma vraća vlasniku. Na ovaj način, farmeri koji uđu u ovaj projekat ne mogu ništa da izgube, kazao je Franca.

Potencijalni farmer  Slobodan Leković iz Pavinog Polja, koji je prisustvovao današnjem sastanku, kaže da je ovo odličan projekat.

- Ovo je odličan korak ka unapređenju razvoju poljoprivrede i stočarstva u Bijelom Polju. Uslovi su dobri i mislim da će projekat uspjeti, kazao je Leković.