Predsjednik opštine Bijelo Polje Aleksandar Žurić i predsjednik Odbora direktora Crnogorskog fonda za solidarnu stambenu izgradnju Danilo Popović obišli su danas radove na izgradnji tri zgrade u Nikoljcu, gdje će biti urađeno 140 stanova.

Investitor ovog kompleksa je Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju, dok su sa po jednom trećinom sredstava uključeni Opština Bijelo Polje, Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore i članice Fonda za solidarnu stambenu izgradnju, dok model finansiranja od strane samih korisnika još uvijek nije utvrđen. Ono što je izvjesno, jedna zgrada će pripasti Sindikatu Uprave policije, dok su druge dvije zgrade predviđene za radnike Opštine i javnih ustanova čiji je Opština osnivač. Takođe, dio stanova je predviđen i za članice Fonda i sindikalne organizacije koji participiraju u Fondu sa uplatom sredstava.

Predsjednik Žurić ističe da radovi teku dinamikom koja je utvrđena, te da nema značajnijih problema, osim podzemnih voda koji će biti riješen ubrzo.

- Posljednjih decenija u kojima nijesmo imali izgradnju, kako to volimo da kažemo, društvene zgrade u Bijelom Polju, sve je izvjesnije da ćemo za 18 mjeseci imati 140 stanova, kroz koje će naši sugrađani zaposleni u državnim institucijama riješiti svoja stambena pitanja i iz tog ugla možemo biti zadovoljni onim što smo zatekli danas na gradilištu. S obzirom da imamo sklopljenu finansijsku konstrukciju, te da su druge procedure nešto što se dešava tokom procesa gradnje, u tom dijelu ne bi trebalo da imamo nikakvih problema, kazao je predsjednik Žurić.

Boris Mihailović izvršni direktor Crnogorskog fonda za solidarnu stambenu izgradnju kaže da je ukupna površina ovih objekata 13.000 kvadrata, dok je ugovorena vrijednost radova sa izvođačem grubih radova oko četiri miliona eura.

- U narednih mjesec, mjesec i po planira se ugovaranje i sa podizvođačem za centralno grijanje. Ovo će biti moderni objekti, koji bi trebalo da daju novi kvalitet stanovanja, kazao je Mihailović.

Kamen temeljac za ovaj komplekst postavljen je 13. jula. Ovih dana radnici na gradilištu rade na saniranju podzemnih voda, a lamela 1. već je izašla na kotu sloja betona, na njoj je počela da se radi armatura za temelje i trebalo bi ubrzo da bude urađena i podna ploča. Izvođači radova na ovim objektima su bjelopoljska preduzeća „Sargon“, „Elmont“ i „Borac“ iz Užica“. Vlasnik preduzeća „Elmont“ Idriz Mahmutović naglašava da je i druga lamela u fazi izrade sloja betona.

- Lamela 3. je takođe počela da se radi, tako da sve teče predviđenom dinamikom. Ove podzemne vode koje su se pojavile ne bi trebalo da utiču na rok izgradnje objekta, s obzirom da imamo dvije zime ispred nas, a radi se o sjeveru i objektivno je očekivati da zvaršetak radova bude u proljeće 2014. godine. Mez obzira na sve, mi ćemo pokušati, bez obzira na sve, da do kraja ove godine ukrovimo objekte, kazao je Mahmutović.