NVO SEKTOR

 

Kontakt:

Kancelarija za saradnju sa NVO
Kontakt osoba: Ivana Šćekić
Tel: +382 (0) 50 432 152
Fax: +382 (0) 50 432 132
email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 
Poštovani građani,

Alternativno mišljenje i gradjanski aktivizam predstavljaju osnov za stvaranje civilnog društva u jednoj zemlji.  Imajući u vidu ove činjenice Opština Bijelo Polje je otvorila Kancelariju za saradnju sa civilnim sektorom, radi uspostavljanja bliže saradnje u procesu donošenja mnogih važnih odluka.

Cilj nam je da unaprijedimo položaj i kapacitete nevladinih organizacija putem prikupljanja i distribucije informacija, edukacije i drugih vidova stručne pomoći, kao i promovisanja značaja i rada organizacija civilnog društva. Zalažemo se za obezbjeđivanje kvalitetnih zakonskih i drugih uslova za razvoj civilnog društva i neprofitnog sektora u Bijelom Polju.

 

 

Projekti nevladinih organizacija koje je podržala opštinska Komisija za raspodjelu sredstava NVO za 2013. godinu, uskoro će biti objavljeni na sajtu.

 

>>Sporazum o saradnji SKUPŠTINE  OPŠTINE BIJELO POLJE  i  NVO

 


 

Na osnovu člana 45 stav 1 tačka 2 i člana 116 stav 1 i stav 2 tačka 5 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. list RCG", br. 42/03, 28/04, 75/05, 13/06 i "Sl. list CG", br. 88/09, 03/10, 73/10, 38/12, 10/14, 57/14 i 03/16) i člana 34 stav 1 tačka 2 Statuta Opštine Bijelo Polje ("Sl. list RCG - Opštinski propisi", br. 25/04 i 33/06 i "Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 18/10 i 32/13), Skupština opštine Bijelo Polje, na sjednici održanoj 30.12.2016. godine, donijela je

 


 

Na osnovu člana 34. stav 1 tačka 2 i člana 125. stav 3  Statuta opštine Bijelo Polje Polje („Sl.list RCG- opštinski propisi” br. 25/04, 33/06 i „Sl.list. CG -opštinski propisi” br. 18/10), Skupština Opštine Bijelo Polje, je na sjednici održanoj 03 i 04.11.2011. godine, donijela:

>>O D L U K U o Savjetu za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija

 


 

Sve NVO u Bijelom Polju koje su zainteresovane za bilo koji oblik saradnje sa lokalnom upravom mogu popuniti upitnik koji se nalazi u dolje navedenom linku, poslati ga na navedeni e-mail i kontaktirati službenika za saradnju sa nevladinim sektorom.

>>Upitnik za NVO zainteresovane za saradnju sa lokalnom samoupravom u Bijelom Polju

 


 

Komisija za saradnju sa nevladinim oranizacijama Opštine Bijelo Polje je dana 30.11.2011. godine donijela:

>>Odluku o raspodjeli novčanih sredstava NVO za 2011 godinu 

 


 

Komisija za saradnju sa nevladinim oranizacijama Opštine Bijelo Polje je dana 15.06.2015. godine donijela:

>>Odluku o raspodijeli sredstava nevladinim organizacijama za 2015 godinu
Odluka o visini sredstava za finansiranje projekata od javnog interesa...pdf

Narativni izvještaj NVO za 2019. godinu...doc

Obrazac za izvještavanje NVO za 2019. godinu...doc