Poštovani građani,

Pravilnike koji se tiču javnih nabavki možete pogledati na linkovima ispod:

Pravilnik o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obrascima za sprovodjenje postupaka javnih nabavki

Pravilnik o obrascu izjave privrednog subjekta

Pravilnik o bližim kriterijumima za obrazovanje komisije za sprovođenje postupka javne nabavke

Pravilnik o evidenciji i metodologiji analize rizika u vršenju kontrole u postupcima javnih nabavki

Pravilnik o metodologiji za procjenu vrijednosti predmeta javne nabavke

Pravilnik o načinu utvrđjivanja ispravke računske greške u ponudi u postupku javne nabavke

Pravilnik o obrascima izvještaja u postupcima javnih nabavki

Pravilnik o obrascu evidencije registrovanih ponuđača u elektronski sistem javnih nabavki

Pravilnik o obrascu plana javnih nabavki

Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za rad na poslovima javnih nabavki

Pravilnik o spisku društvenih i drugih posebnih usluga koje mogu biti predmet javne nabavke

Pravilnik o spisku radova i poslova koji mogu biti predmet javne nabavke