Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Izrada elaborata iz oblasti zaštite na radu za objekat rekonstrukcije elektroinstalacija za zgradu Opštine Bijelo Polje (Slaba i jaka struja) ... pdf