Zahtjev

Izrada projekta rekonstrukcije dijela puta Bijelo Polje-Bistrica od Popovog Prla do semafora u Rasovu, ul.Avda Međedovića i ul.Resnička (uica br.1 prema DUP-u) sa izgradnjom javne rasvjete

03/19/2019
Obavještenje Izrada projekta rekonstrukcije dijela puta Bijelo Polje-Bistrica od Popovog Prla do semafora u Rasovu, ul.Avda Međedovića i ul.Resnička (uica br.1 prema DUP-u) sa izgradnjom javne rasvjete 03/27/2019
Ugovor