Zahtjev

Izrada elaborata eksproprijacije u zoni raskrsnice ul.Kneza Miroslava i ul.III Sandžačke brigade.

03/26/2019
Obavještenje Izrada elaborata eksproprijacije u zoni raskrsnice ul.Kneza Miroslava i ul.III Sandžačke brigade. 04/09/2019
Ugovor Izrada elaborata eksproprijacije u zoni raskrsnice ul.Kneza Miroslava i ul.III Sandžačke brigade. 04/15/2019