CmaGora
OPŠTINA BIJELO POLJE
Komisija za provjeru sposobnosti
Broj 04/5-2/ 93
Bijelo Polje 05.05.2015 .godine
OBAVJEŠTENJE
0 ponovnoj  provjeri sposobnosti kandidata koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za radno mjesto Viši namještenik III (dva izvrsioca) u Direkciji za izgradnju i investicije

 

Obavještavamo Vas   da je  Komisija  za žalbe  rješenjem  br.  01/06-1310  od 19.03.2015   godine poništila  Odluku  o izboru kandidata  Diekcije  za izgradnju  i investicije   br.  07/1-127  od  24.02.2015   godine,   i   predmet  vratila  na  ponovni postupak i odlučivanje.

 

 

Shodno  navedenom   Obavještavamo   kandidate   koji  ispunjavaju  uslove  javnog oglasa  da će ponovna  provjera  sposobnosti  kandidata  biti  11.05.2015  godine,  sa početkom u 12 sati u velikoj Sali Opštine Bijelo Polje.

 

Predsjednik komisije

Esmer Ličina