Crna Gora

Opština Bijelo Polje

Glavni administrator

Bijelo Polje, 23.09.2015. godine

Svim organima lokalne uprave i javnim službama

Povodom predstojećeg vjerskog praznika – Kurban Bajrama, za zaposlene islamske vjere, neradni dani su: četvrtak 24. septembar i petak 25. septembar 2015. godine.

Na osnovu Zakona o svetkovanju vjerskih praznika (“Sl. list RCG, br. 56/93), vjernici islamske vjere imaju pravo na plaćeno odsustvo, radi svetkovanja vjerskog praznika za Kurbanski Bajram (dva dana) i to: četvrtak 24. septembar i petak 25. septembar 2015. godine.

Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa, dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova, čijim bi prekidom mogle nastupiti štetne posledice po građane ili državu.

 

v.d. glavnog administratora

Ajsela Pačariz