C r n a  G o r a
OPŠTINA BIJELO POLJE
Sekretarijat za lokalnu samoupravu

daje na javnu raspravu

Nacrt Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija

i upućuje

JAVNI POZIV

Gradjanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima, i svim zainteresovanim organizacijama i zajednicama

da se

uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje projekata nevladinim organizacijama.

Broj: 04/1-8084-451

Bijelo Polje,06.09.2016 godine


 

PROGRAM  JAVNE  RASPRAVE

 

1. Nacrt Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama stavljen je na javnu raspravu Zaključkom br. 01-8073  od 06.09. 2016. godine, koji je donio Predsjednik opštine.   Javna rasprava će trajati 15 dana , počev od 06.09. do 21.09. 2016. godine.

2. Nacrt navedene Odluke  će se  objaviti   na internet stranici Opštine Bijelo Polje.  www.bijelopolje.co.me i dostaviti: odbornicima Skupštine opštine, Političkim partijama, Mjesnim zajednicama  i Nevladinom sektoru.

3. Centralna Javna rasprava održaće se u zgradi Opštine velika sala  opštine 21.09.2016.godine sa početkom u 12:00 h.

5. Organ lokalne uprave za sprovodjenje Javne rasprave je Sekretarijat za lokalnu samoupravu  opštine Bijelo Polje.

6. Primjedbe i sugestije zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi na adresu Sekretarijat za lokalnu samoupravu  opštine Bijelo Polje ul. Slobode bb, ili u elektronskoj formi e-mail :  opstauprava@ bijelopolje.co.me najkasnije do 21.09.2016.godine.

7. Sekretarijat za lokalnu samoupravu će razmotriti primjedbe,predloge i  sugestije učesnika Javne rasprave i sačiniti izvještaj o sprovedenoj Javnoj raspravi

 

SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

Zaključak o utvrđivanju Nacrt Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama možete prezeti ovdje...pdf

Nacrt Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama možete prezeti ovdje...pdf