PROGRAM
JAVNE  RASPRAVE

 

Nacrt Programa uređenja prostora opštine Bijelo Polje za 2017.godinu, stavljen je na javnu raspravu zaključkom predsjednika Opštine Bijelo Polje br.01-10753/1 od 25.11.2016.godine. Javna rasprava traje 15 dana, počev od 02.12.2016. godine do 16.12.2016. godine.

Nacrt Programa objaviće se na internet sajtu Opštine Bijelo Polje  www.bijelopolje.co.me

Javni uvid u Nacrt Programa, može se izvršiti u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora, zgrada Opštine Bijelo Polje, kancelarija br.33 na drugom spratu.

Centralna javna rasprava povodom Nacrta Programa, održaće se u sali SO-e Bijelo Polje, dana 14.12.2016. godine sa početkom u 14 časova.

Javnu raspravu će sprovesti Sekretarijat za uređenje prostora, Opštine Bijelo Polje.

Primjedbe, prijedlozi i sugestije dostavljaju se u pisanoj formi na adresu Sekretarijata za uređenje prostora, Ulica slobode bb. Bijelo Polje ili na e-mail: urbanizam©bijelopolje.co.me,  zaključno sa  16.12.2016.godine.

Sekretarijat za uređenje prostora, razmotriće primjedbe, prijedloge i sugestije učesnika javne rasprave, nakon čega će se sačiniti izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA

 


 

Zaključak Nacrta programa uređenja prostora opštine Bijelo Polje za 2017.godinu možete preuzeti ovdje...pdf

Nacrt programa uređenja prostora opštine Bijelo Polje za 2017.godinu možete preuzeti ovdje...pdf