U skladu sa Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2017. godinu, i Odlukom o donošenju ovog Programa („Službeni list Crne Gore – Opštinski propisi, br. 32/17 od 28.07.2017.godine), Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V

 za dodjelu podrške za sledeće linije Programa:

 

1.PROGRAMSKA LINIJA 1.1 - PODSTICAJ PROIZVODNE I PRERAĐIVAČKE DJELATNOSTI

 

Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje u okviru Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2017. godinu i programske mjere 1.1, Podsticaj proizvodne i prerađivačke djelatnosti na ruralnom području objavljuje Javni poziv za dodjelu podsticaja malim i srednjim preduzećima proizvodnog i prerađivačkog tipa, sa sjedištem na ruralnom području opštine. Ovim Javnim pozivom utvrđuju se uslovi, kriterijum i način prijavljivanja za korišćenje podsticajnih sredstava.

Javni poziv možete pogledati na linku ... pdf