Komisija za izradu Prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Statuta opšine Bijelo Polje, u skladu sa članom 3 Odluke o pristupanju izmjeni i dopuni Statuta opštine Bijelo Polje (“Sl. List Crne Gore –Opštinski propisi br.32/17”), stavlja  na

 

JAVNU RASPRAVU NACRT  ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI STATUTA OPŠTINE BIJELO POLJE

 Program javne rasprave

 

1. Javna rasprava o nacrtu Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Opštine Bijelo Polje počinje objavljivanjem javnog poziva za učešće u raspravi sa programom javne rasprave na internet stranici Opštine Bijelo Polje.

2. Nacrt navedene Odluke objaviće se na internet sajtu Opštine Bijelo Polje www.bijelopolje.co.me.

3. Javna rasprava trajaće 15 dana, a sprovest će je Komisija za izradu prijedloga Odluke o  izmjeni i dopuni Statuta opštine Bijelo Polje.

4. Centrala javna rasprava održat će se dana 29.08.2017.godine (utorak) u sali Skupštine opštine sa početkom u 10 časova.

5. Pozivaju se građani, mjesne zajednice, nevladine organizacije, mediji i druge zainteresovane organizacije i pravna lica, da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju nacrta Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Opštine Bijelo Polje.

6. Prijedlozi, sugestije, primjedbe i komentari na nacrt  Odluke o izmjeni i dopuni Statuta opštine Bijelo Polje, mogu se dostaviti Komisiji za izradu Prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Statuta opštine Bijelo Polje, u pisanoj ili elektronskoj formi, ul. Slobode bb. kao i na e-mail adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

7. Komisija za izradu prijedloga Odluke o izmeni i dopuni Statuta opštine Bijelo Polje će razmotriti  prijedloge, sugestije, primjedbe i komentare učesnika javne rasprave i sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

 

Komisija za izradu Prijedloga Odluke o izmjeni i dopuna Statuta opšine Bijelo Polje


NACRT  ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI STATUTA OPŠTINE BIJELO POLJE možete preuzeti ovdje ... pdf