Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj obavještava poljoprivredne proizvođače i predstavnike udruženja poljoprivrednika sa područja opštine Bijelo Polje, da je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u skladu sa Agrobudžetom za 2018. godinu , objavilo Javni poziv za dodjelu podrške u povrtarskoj proizvodnji za 2018. godinu.

Korisnici podrške će podršku moći iskoristiti za nabavku sertifikovanog sjemenskog materijala ili rasada povrća od proizvođača upisanih u Registar proizvođača sadnog materijala i nabavku folija za plastenike. Korisnici podrške po ovom Javnom pozivu su poljoprivredna gazdinstva, koja moraju biti upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i upisana u Registar proizvođača sadnog materijala, Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslova u momentu podnošenja Zahtjeva za podršku.

Detaljnije informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti putem telefona: 020/482-176, na sajtu Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja (www.minpolj.gov.me), u kancelarijama Savjetodavne Službe u biljnoj proizvodnji, Službe za selekciju stoke i kancelarijama opštinskog Sektora za poljoprivredu i vodoprivredu.