Crna Gora
JU Centar za sport i rekreaciju Bijelo Polje
Broj 53/18
Bijelo Polje 13.04.2018 godina

 

Poništava se u cjelosti

 

 Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje Programa rada sportskih klubova za 2018 godinu br 32/18 od 02.04.2018 godine.

                                                                            JU Centar za sport i rekreaciju

                                                                                                 Direktor

                                                                                        Knežević Damjan


PDF