Odlukom o pristupanju izradi Poslovnika Skupština opštine Bijelo Polje, predviđeno je da Skupštine formira Komisija za izradu Poslovnika Skupštine opštine, koja će biti zadužena  da izradi nacrt Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje.

U skladu sa obavezama iz navedene Odluke Komisija je izradila nacrt  Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje i isti stavila na javnu raspravu do 11.05.2018. Nacrt navedenog dokumenta  je objavljen na web sajtu Opštine uz poziv svim zainteresovanim subjektima da dostave predloge, sugestije i primjedbe u pisanoj ili elektronskoj formi.

Takođe, Komisija je organizovala stručnu javnu raspravu koja je održana u zgradi Opštine dana11.05.2018. godine.

Na javnu raspravu su pozvani građani, predstavnici nevladnih organizacija, mjesnih zajednica da daju svoj doprinos u cilju poboljšanja kvaliteta sadržine nacrta ovog dokumenta.

Predstavnik MZ Gornji Grad Mervan Gušmirović je predložio da se u članu 156 nacrta Poslovnika u stavu 1 dodaju riječi „predstavnici mjesnih zajednica“. Predlog nije prihvaćen,  jer se pod terminom predstavnik mjesne zajednice podrazumijeva i građanin.

Predstavnik MZ Rakonje Ranko Krkalović je takođe predložio da se u Poslovniku Skupštine precizira učešče predstavnika mjesnih zajednica i da se potpredsjednik Skupštine bira iz reda opozicije. Predlog nije prihvaćen, jer je izbor  potpredsjednika Skupštine  predmet posebne Odluke.  

Predstavnik MZ Lješnica Mile Varagić je predložio da se u Poslovniku definiše način finansiranja mjesnih zajednica. Predlog nije prihvaćen  jer je pitanje finasiranja  mjesnih zajednica regulisano posebnom Odlukom.

Predstavnica NVO „Udruženje za razvoj civilnog društva“ Mirsala Tomić je predložila:

 - u  članu 157 u stavu 2 Poslovnika riječi „2 dana“ mijenjaju se riječima „tri dana“. Predlog je prihvaćen.

 - u članu 64 u stavu 2 dodaju se riječi: „učešću na javnim raspravama“. Predlog nije prihvaćen sa razloga jer učešće na javnim raspravama odbornika nije obaveza koja proističe  iz vršenja odborničke funkcije.

Dio konkretnih primjedbi i sugestija u cilju poboljšanja teksta nacrta Poslovnika,  Komisija za izradu nacrta  Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje je uvažila i sačinila prečišćen tekst ovog dokumenta  i dostavila predsjedniku Skupštine opštine, radi utvrđivanja predloga  Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje.

 

KOMISIJA ZA IZRADU  POSLOVNIKA  SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE


 Poslovnik Skupštine opštine Bijelo Polje možete preuzeti ovdje ... pdf