Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11 ,27/13, 52/16) Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje

 

OBAVJEŠTAVA

      zainteresovanu javnost

 

da je DOO „Farma Franca“ iz Bijelog Polja, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju poljoprivrednog objekta za tov junadi sa pratećim sadržajima, kapaciteta 650 grla, na dijelu kat.parcela br. 700,701,702,703 i 706/2  KO Gubavač u Gubavču, opština Bijelo Polje.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje, kancelarija br.32, II sprat, svakog radnog dana u terminu od 8 do 11 časova.

Rok za javni uvid teče od dana objavljivanja  pa do  14.09.2018. godine. Primjedbe i mišljenja u pisanoj formi dostaviti na adresu ovog organa, kao i na e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Javna rasprava o predmetnom elaboratu održaće se u prostorijama objekta u Gubavču, Bijelo Polje,  dana 14.09.2018. godine, sa početkom u 9 časova.

 

 

                       

Ovlašćeno službeno lice                                         

Danijela Lazarević                                                 

SEKRETAR

Jasmin Ćorović