Javna priznanja Opštine Bijelo Polje su:

  1. Plaketa Opštine Bijelo Polje
  2. Zahvalnica Opštine Bijelo Polje

Plaketa Opštine Bijelo Polje je javno priznanje koje se dodjeljuje domaćim ili stranim pravnim ili fizičkim licima za izuzetna dostignuća, akcije i doprinose, u kontinuiranom dugogodišnjem radu u oblasti privrednih, društvenih i javnih djelatnosti od posebnog opšteg društvenog značaja za razvoj, ugled i promociju Opštine Bijelo Polje.

Odluku o dodjeli Plakete donosi Skupština Opštine Bijelo Polje.

Plaketa Opštine Bijelo Polje se dodjeljuje na svečanoj sjednici ili povodom raznih jubileja, obilježavanja državnih praznika i drugih manifestacija.                                                                  

Zahvalnica Opštine Bijelo Polje se dodjeljuje domaćim ili stranim pravnim ili fizičkim licima za zasluge u oblastima društvenih i javnih djelatnosti od posebnog društvenog interesa za Opštinu Bijelo Polje, naročito za sprovođenje pojedinačne akcije u oblastima socijalne zaštite, zaštite životne sredine, zdravstva, obrazovanja, kulture, sporta, pojedinim akcijama u okviru mjesnih zajednica, učinjenih podviga, humanitarnim akcijama, te ostalom društvenom radu.

Odluku o dodjeli zahvalnice donosi Skupština Opštine ili predsjednik Opštine, prema potrebi, tokom cijele godine mimo postupka iz poglavlja IV ove Odluke.

Zahvalnica je javno priznanje koje se  dodjeljuje na svečanoj ili drugoj sjednici, ili povodom raznih jubileja, proslava i društvenih manifestacija.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja podnosi se Skupštini opštine Bijelo Polje – Služba Skupštine.

Pravo predlaganja kandidata tokom cijele godine imaju: privredna društva, javne službe, nevladine organizacije, sportske i druge organizacije, mjesne zajednice, pojedinci i drugi subjekti.

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja Opštine Bijelo Polje podnosi se u pisanom obliku.

Pisani prijedlog za dodjelu javnog priznanja Opštine Bijelo Polje obavezno sadrži sljedeće podatke: ime i prezime odnosno naziv podnosioca prijedloga, prebivalište ili sjedište podnosioca prijedloga, naziv javnog priznanja i područje za koje se podnosi prijedlog, iscrpno obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog priznanja Opštine Bijelo Polje.

 

Prijedlozi se dostavljaju Skupštini opštine Bijelo Polje – Žiriju za dodjelu Nagrade, najkasnije do 10. decembra 2018. godine.

 

Broj: 02-10316

Bijelo Polje, 14.11.2018. godine 

 

SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE         


Odluka o javnim priznanjima Opštine Bijelo Polje