Na osnovu Čl.14 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl.List RCG“ – opštinski propisi br.4/05. “Sl.List CG“ – opštinski propisi br.34/09,“Sl.List CG“-br.10/14 Čl.138 tačka 4 i Čl.141 Zakona o lokalnoj samoupravi i Čl.3 Odluke o Nacrtu Budžeta opštine Bijelo Polje za 2019.godinu.

 

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

 

1.Povodom Nacrta odluke o Budžetu Opštine Bijelo Polje za 2019.godinu i Nacrta odluke o izmjeni Odluke Budžeta Opštine Bijelo Polje za 2018. godinu organizuje se Javna rasprava, koja će trajati 15 dana.

Javna rasprava počinje 30.11.2018.godine.

2.Nacrt naznačene Odluke objaviće se na internet site-u opštine Bijelo Polje: htp://www.bijelopolje.co.me i dostaviti:

*Odbornicima Skupštine opštine

*Političkim partijama

*Potrošačkim jedinicama budžeta i

*Nevladinom sektoru

3.Stručna Javna rasprava – Odbor za finansije, održaće se u srijedu 13.12.2018.god. u 13h u kancelariji Sekretara za finansije opštine Bijelo Polje.

4.Centralna Javna rasprava održaće se u Sali SO-e 14.12.2018.godine sa početkom u 11h.

5.Organ lokalne uprave za sprovodjenje Javne rasprave je Sekretarijat za finansije.

6.Primjedbe,predlozi i sugestije dostavljaju se u pisanoj formi na adresu Sekretarijat za Finansije opštine Bijelo Polje,ili na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. do isteka roka za Javnu raspravu.

7.Sekretarijat za Finansije će razmotriti primjedbe, predloge i sugestije učesnika Javne rasprave i sačiniti izvještaj o sprovedenoj Javnoj raspravi.     

SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE


Zaključak povodom Nacrta odluke o Budžetu opštine Bijelo Polje za 2019.godinu možete preuzeti ovdje … pdf

Nacrt odluke o Budžetu opštine Bijelo Polje za 2019. godinu možete preuzeti ovdje … pdf

Zaključak povodom Nacrta odluke o izmjeni Odluke Budžeta Opštine Bijelo Polje za 2018. godinu možete preuzeti ovdje … pdf

Nacrt odluke o izmjeni Odluke Budžeta Opštine Bijelo Polje za 2018. godinu možete preuzeti ovdje … pdf