Nakon donošenja Pravilnika o bližim uslovima za postavljanje, odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme (“Službeni list CG“, br.043/18, 076/18), od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma i donošenja Programa privremenih objekata za teritoriju Opštine Bijelo Polje sa osvrtom na ski centar Cmiljača, stekli su se uslovi da Opština Bijelo Polje – Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj, shodno odredbi člana 116 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Službeni list CG“, br.64/17), pristupi donošenju Izmjena i dopuna Programa privremenih objekata za teritoriju Opštine Bijelo Polje. Program se donosi za period od 5 godina, a po prethodno pribavljenoj saglasnosti Ministarstva i organa državne uprave nadležnih za zaštitu kulturnih dobara i zaštitu životne sredine.

U skladu sa zakonskim određenjem (član 115 Zakona), privremeni objekti ne mogu se postavljati, odnosno graditi ako svojim postavljanjem odnosno građenjem narušavaju komunalne funkcije, ugrožavaju infrastrukturu i zelene površine, narušavaju integritet kulturnih dobara sa zaštićenom okolinom, ugrožavaju životnu sredinu, kao ni na lokacijama u neposrednoj blizini primarnih ugostiteljskih objekata, bez obzira na kategoriju objekta, osim ako su u funkciji primarnog ugostiteljskog objekta.

Radi izrade što kvalitetnijeg Programa privremenih objekata za teritoriju Opštine Bijelo Polje, Sekretarijat poziva zainteresovane korisnike prostora da dostave inicijativu za izradu Programa, odnosno za ucrtavanje privremenog objekta za koji su zainteresovani, a koja će biti razmotrena u proceduri izrade i donošenja Programa.

U tom cilju, potrebno ja da zainteresovani korisnici prostora popune Upitnik koji sadrži informacije neophodne za izradu Programa.

Napominjemo, da se po osnovu podataka dostavljenih u Upitniku ne mogu ostvarivati bilo kakva prava po osnovu postavljanja, odnosno građenja privremenih objekata.

Upitnik koji je popunjen u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za postavljanje, odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme dostavlja se na email adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili u prostorijama Sekretarijata radnim danima od 12 h do 15h u periodu od 01.02.2019. do 01.03.2019.godine.

 

Pravilnik o bližim uslovima za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme i Upitnik za izradu izmjena i dopuna Programa privremenih objekata za teritoriju Opštine Bijelo Polje možete pogledati na sljedećim linkovima:

Pravilnik o bližim uslovima za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme

Upitnik za izradu izmjena i dopuna Programa privremenih objekata za teritoriju Opštine Bijelo Polje