Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („ Sl.list CG“ , br. 75/18 ), Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje

 

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

 

da je Mevludin Kadić iz Bijelog Polja, Meše Selimovića bb, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju-dogradnju i nadogradnju poslovnog objekta, na dijelu urbanističke parcele UP 99, koju čine kat.parcele br. 153/1, 153/4 i djelovi parcela broj 155/2,2348/1 i 304 KO Bijelo Polje, u zahvatu DUP-a Centralne zone,  opština Bijelo Polje. 

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje, kancelarija br.32, II sprat, svakog radnog dana u terminu od 8 do 11 časova.

Primjedbe i mišljenja u pisanoj formi, mogu se dostaviti na adresu ovog organa, kao i na e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja  u pisanoj formi može se izvršiti  u roku od pet (5) dana od dana objavljivanja obavještenja.

         

 

 

                                     Ovlašćeno službeno lice                                                                                      SEKRETAR

                                         Danijela Lazarević                                                                                       Jasmin Ćorović