Kulturno - umjetničko društvo ''Tekstilac'' vrši upis novih i starih članova u periodu od 01 do 15. septembra 2019. godine.

Upis  će se vršiti radnim danima u prostorijama Centra za kulturu, u vremenu od 10h do 13h.

Uprava KUD-a ''Tekstilac''