Odluka o stavljanju van snage Odluke o utvrdjivanju visine naknade za rad u komisijama savjetima i radnim tijelima koje obrazuje predsjednik Opstine Bijelo Polje možete preuzeti ovdje ... pdf