Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18), člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i člana 17 stav 1 alineja 2 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG opštinski propisi“ br. 19/18) s a z i v a m:

PETNAESTU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

Sjednica će se održati 19.10. 2020. godine, (ponedjeljak) sa početkom u 10 časova u sali JU Centar za kulturu „Vojislav Bulatović – Strunjo“.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D

Zapisnik sa XIV sjednice Skupštine

1. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o budžetu Opštine Bijelo Polje za 2020.godinu;

2. Predlog Odluke o komunalnom redu;

3. Predlog Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama;

4. Predlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike u 2020. godini;

5. Predlog Odluke raspodjeli sredstava za podršku ženskom preduzetništvu u 2020. godini;

6. Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju JU “Ratkovićeve večeri poezije”;

7. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Javne ustanove Centar za kulturu ”Vojislav Bulatović-Strunjo” za 2019. godinu sa Predlogom zaključka;

8. Program rada i finansijski plan Javne ustanove Centar za kulturu ”Vojislav Bulatović-Strunjo” za 2020. godinu sa Predlogom zaključka;

9. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Javne ustanove “Centar za sport i rekreaciju” za 2019. godinu sa Predlogom zaključka;

10. Program rada i finansijski plan Javne ustanove “Centar za sport i rekreaciju” za 2020. godinu sa Predlogom zaključka;

11. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Javne ustanove “Centar za podršku djeci i porodici” za 2019. godinu sa Predlogom zaključka;

12. Program rada i finansijski plan Javne ustanove “Centar za podršku djeci i porodici” za 2020.godinu sa Predlogom zaključka;

13. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Javne ustanove Centar za djecu sa smetnjama u razvoju “Tisa” za 2019. godinu sa Predlogom zaključka;

14. Program rada i finansijski plan Javne ustanove Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju “Tisa”za 2020.godinu sa Predlogom zaključka;

15. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Javne ustanove “Ratkovićeve večeri poezije” za 2019. godinu sa Predlogom zaključka;

16. Program rada i finansijski plan Javne ustanove “Ratkovićeve večeri poezije” za 2020.godinu sa Predlogom zaključka;

17. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Javne ustanove Muzej Bijelo Polje za 2019. godinu sa Predlogom zaključka;

18. Program rada i finansijski plan Javne ustanove Muzej Bijelo Polje za 2020.godinu sa Predlogom zaključka;

19. Izvještaj o radu Turističke organizacije Bijelo Polje i finansijski izvještaj za 2019. godinu sa Predlogom zaključka;

20. Program rada i finansijski plan Turističke organizacije Bijelo Polje za 2020.godinu sa Predlogom zaključka;

21. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj DOO “Komunalno-Lim” Bijelo Polje za 2019.godinu sa Predlogom zaključka;

22. Program rada i finansijski plan DOO “Komunalno-Lim” Bijelo Polje za 2020.godinu sa Predlogom zaključka;

23. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj DOO Vodovod “Bistrica” Bijelo Polje za 2019.godinu sa Predlogom zaključka;

24. Program rada i finansijski plan DOO Vodovod “Bistrica” Bijelo Polje za 2020. godinu sa Predlogom zaključka;

25. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj DOO “Parking – servis” Bijelo Polje za 2019. godinu sa Predlogom zaključka;

26. Program rada i finansijski plan DOO “Parking – servis” Bijelo Polje za 2020. godinu sa Predlogom zaključka;

27. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izgradnji lokalnih objekata od javnog interesa opštine Bijelo Polje;

28. Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju Javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje vodovoda “Bistrica” sa izvorišta Banjice;

29. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o prenosu prava raspolaganja na građevinskom zemljištu;

30. Predlog Odluke o utvrđivanju Javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje glavnog cijevovoda od izvorišta Bistrice do nove hlorne stanice;

31. Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju Javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje vodovoda Medanovići;

32. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o prenosu prava raspolaganja na građevinskom zemljištu;

33. Izbori i imenovanja.

- Predlog Odluke o imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Centar za podršku djeci i porodici;

- Predlog Odluke o imenovanju predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove Centar za sport i rekreaciju Bijelo Polje;

- Predlog Odluke o imenovanju člana Odbora direktora DOO Vodovod "Bistrica" Bijelo Polje.

 

Molim Vas da sjednici prisustvujete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti obavijestite Službu

Skupštine na telefon 432-270 ili 431-682.

SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE

Predsjednik,

Abaz Dizdarević, s.r.