Predsjednik Opštine Bijelo Polje, Zaključkom br. 366, od 28.11.2012.god., utvrdio je Nacrt programa uređenja prostora za 2013.godinu. Nacrt programa se stavlja na javnu raspravu.

PROGRAM
JAVNE RASPRAVE 

Nacrt programa uređenja prostora opštine Bijelo Polje za 2013.godinu, stavlja se na javnu raspravu. Javna rasprava traje 15 dana, počev od 28.11.2012. godine, zaključno sa 12.12.2012. godine.

Nacrt programa biće objavljen na internet sajtu Opštine Bijelo Polje: www.bijelopolje.co.me        .

Javni uvid u Nacrt programa, može se izvršiti u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora i održivi razvoj, u zgradi Opštine Bijelo Polje, kancelarija br. 33 na drugom spratu.

Centralna javna rasprava povodom Nacrta programa održaće se u sali SO-e Bijelo Polje, dana 11.12.2012. godine sa početkom u 12 časova.

Javnu raspravu će sprovesti Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj, Opštine Bijelo Polje.

Primjedbe, prijedlozi i sugestije dostavljaju se u pisanoj formi na adresu Sekretarijata za uređenje prostora i održivi razvoj, ul. Slobode bb. 84000 Bijelo Polje, ili na e-mail: urbanizambp©t-com.me, zaključno sa  12.12.2012. godine.

Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj razmotriće primjedbe, prijedloge i sugestije učesnika javne rasprave,  nakon čega će se sačiniti  izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

 

 

SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA I ODRŽIVI RAZVOJ

 

 


Kompletan dokument Nacrta programa uređenja prostora opštine Bijelo Polje za 2013.godinu možete preuzeti ovdje...pdf

Zaključak Predsjednika o Nacrtu programa uređenja prostora opštine Bijelo Polje za 2013.godinu možete pogledati ovdje ...pdf