Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj obavještava zainteresovanu javnost da se inicijative(upitnik) za izradu Izmjena i dopuna Programa privremenih objekata mogu podnositi zaključno sa 26.02.2021.godine. Inicijative koje se podnesu nakonn navedenog roka neće biti razmatrane.

 

Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj

Duško Ružić


Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Izmjena i dopuna Programa privremenih objekata za područje Opštine Bijelo Polje...pdf

Zapisnik sa javne rasprave o Nacrtu Izmjena i dopuna Programa privremenih objekata za područje Oopštine Bijelo Polje...pdf