Na osnovu člana 20 stav 4 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 04/17), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata namijenjenih za podršku ženskom preduzetništvu u 2022. godini, d o n i j e l a  j e

RANG LISTU BIZNIS PLANOVA

Shodno Javnom pozivu za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata namijenjenih za podršku ženskom preduzetništvu u 2022.godini.

 

Broj

Naziv

Bodova

Ocjena

1.      

Biznis plan: Digitalna arhiva

Preduzetnik: Zerina Alibašić

281

56,2

2.      

Biznis plan: Proizvodnja sokova od organski proizvedenog voća

Preduzetnik: Zorica Vojinović

278

55,6

 

3.      

Biznis plan: „GREEN STR“

Preduzetnik: Amra Spahić

267

53,4

4.      

Biznis plan: Sušara za voće i povrće

Preduzetnik: Ernada Kolić

263

52,6

5.      

Biznis plan: DOO „DZENY COMPANY“

Preduzetnik: Arnela Spahić

256

51,2

6.      

Biznis plan: Personalizovani dekorisani posteri, štampa na šoljama

Preduzetnik: Selma Hajdarpašić

245

49,0

7.      

Biznis plan: Lasersko rezanje, graviranje, štampa na različitim materijalima – B design

Preduzetnik: Sibila Bećirović

235

47,0

 

8.      

Biznis plan: Uslužno cijeđenje i organska proizvodnja cijeđenih sokova

Preduzetnik: Sabina Kolić

226

45,2

9.      

Biznis plan: Frizerski salon „Sanja“

Preduzetnik: Sanja Sekulić

225

45,0

10.

Biznis plan: Farma koka nosilja „Rudić“

Preduzetnik: Milica Rudić

220

44,0

11.

Biznis plan: Unapređenje poslovanja SMART ELOKSIR DOO

Preduzetnik:Aldijana Šukurica

220

44,0

12.

Biznis plan: Nermina kreativna radionica

Preduzetnik: Nerma Omerović Ramović

196

39,2

13.

Biznis plan: Proširenje frizersko kozmetičkog salona Nermina nails (tretmani tijela)

Preduzetnik: Nermina Fetahović

195

39,0

14.

Biznis plan: Cvjećara – „KUĆA CVEĆA“

Preduzetnik: Aida Idrizović

174

34,8

 

Ova Rang Lista je konačna.

 

Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata namijenjenih za podršku ženskom preduzetništvu u 2022. godini, u roku od 8 dana od dana objavljivanja Konačne Rang liste biznis planova, donijeće Odluku o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata – biznis planova namijenjenih za podršku ženskom preduzetništvu.

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE

 Haris Malagić


Rang lista biznis planova za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata namijenjenih za podršku ženskom preduzetništvu u 2022.godini...pdf