Javna rasprava povodom Nacrta Detaljnog urbanističkog plana Nedakusi 29 oktobar 2018
Izvještaj sa Javne rasprave o Nacrtu Lokalnog plana akcije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period 2018-2021. godine 03 oktobar 2018
Javna rasprava povodom Nacrta Odluke o radnom vremenu na teritoriji opštine Bijelo Polje 05 mart 2018
Javna rasprava povodom Nacrta Lokalnog akcionog plana zaštite biodiverziteta Bijelog Polja 2018 – 2022 05 mart 2018
Javna rasprava povodom Nacrta odluke o Budžetu opštine Bijelo Polje za 2018. godinu 05 februar 2018
Javna rasprava povodom Nacrta Programa uređenja prostora za 2018. godinu 05 februar 2018
Javna rasprava povodom nacrta Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta 15 januar 2018
Javna rasprava povodom nacrta Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte 15 januar 2018
Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi u vezi sa Nacrtom Odluke o auto taksi prevozu na teritoriji opštine Bijelo Polje 13 decembar 2017
Javna rasprava povodom Nacrta Odluke o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada 19 oktobar 2017
Javna rasprava povodom Nacrta Odluke o auto taksi prevozu na teritoriji opštine Bijelo Polje 12 oktobar 2017
Javna rasprava povodom Nacrta Izmjena i dopuna DUP-a “Centralne zone” 02 oktobar 2017
Javna rasprava povodom Nacrta Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Opštine Bijelo Polje 24 avgust 2017
Javna rasprava povodom Nacrta Strateškog plana razvoja opštine Bijelo Polje za period 2017-2021 godine 06 jul 2017
Javna rasprava povodom Nacrta Lokalnog plana akcije u oblasti invalidnosti za period 2017-2021. godine 22 februar 2017
Javna rasprava povodom Nacrta Lokalnog plana za razvoj usluga socijalne zaštite za period 2017-2021. godine 22 februar 2017
Javna rasprava povodom Nacrta Programa uređenja prostora opštine Bijelo Polje za 2017.godinu 02 decembar 2016
Javna rasprava povodom Nacrta odluke o Budžetu opštine Bijelo Polje za 2016.godinu 02 decembar 2016
Povodom Nacrta Odluke o komunalnoj naknadi opštine Bijelo Polje 02 decembar 2016
Javna rasprava povodom Nacrta DUP-a Lješnica 17 novembar 2016
Go to top